Sběr dat

(1) Osobní údaje

Pokud se týká využívání těchto stránek, neprovádíme sběr jakýchkoli osobních údajů, pokud nám takovéto údaje neposkytnete na dobrovolném základě (za použití formulářů na stránkách nebo naší kontaktní funkce), přičemž jste výslovně souhlasili s jejich sběrem, nebo nám příslušná legislativa týkající se soukromí Vašich dat dovoluje tak učinit.

Osobní údaje jsou data, která mohou být použita k identifikaci Vaší osoby či jiných osob, k nimž se potenciálně vztahují. Jsou to např. jména a příjmení, adresy, telefonní čísla či e-mailové adresy.

(2) Data vztahující se ke komunikaci či používání

Vstoupíte-li na tyto stránky, data vztahující se ke komunikaci (např. adresa internetového protokolu – IP) nebo data vztahující se k používání (např. začátek a délka užití, stejně jako telekomunikační služby, které používáte), budou automaticky vytvořena technickými prostředky, uložena a zpracována za účelem analýzy používání stránek. Tato data mohou potenciálně poskytnout informace o osobních údajích. S ohledem na to, že sběr, zpracování či využívání Vašich dat vztahujících se ke komunikaci či používání je závazné v rozsahu přesahujícím běžné použití, je regulováno legislativou upravující ochranu osobních údajů.

Účel

Osobní údaje, které jste poskytli, budeme využívat jen pro účely, pro něž byly poskytnuty, především abychom vyřídili vaše požadavky či poskytli vám přístup ke specifickým informacím či nabídkám. Pro tento účel se může ukázat jako nezbytné, abychom ukládali a zpracovávali vámi poskytnuté osobní údaje či abychom je předávali třetím stranám.

Předávání třetím stranám

V principu nedochází k žádnému předávání vašich údajů třetím stranám, pokud to od nás nevyžaduje zákon či pokud k tomu nejsme oprávněni (např. když zpracováváme objednávková data) nebo pokud jste takové předání výslovně neodsouhlasili.

Osobní údaje jsou předávány státním institucím a úřadům výlučně v souladu s platnou národní legislativou nebo je-li předávání vyžadováno za účelem trestního stíhání v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu.

Pokud jste se registrovali za účelem odběru newsletteru Asseco Aktuell, Asseco bude údaje, které jste poskytli při registraci, používat pouze za účelem zasílání newsletteru Asseco Aktuell. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám – s jedinou výjimkou, a to partnerských organizací, které jsou zodpovědné za technické procesy vztahující se k zasílání newsletteru. V těchto případech je nicméně rozsah předávaných dat omezen na požadované minimum.

Specifické použití

Osobní údaje, které jste na internetu poskytli, budeme sbírat, zpracovávat a používat pouze pro účely, s nimiž jste byli seznámeni, pokud není sběr, zpracování a užití

 • určeno pro a přímo se vztahující k účelu, k němuž byla data získávána původně,
  • vyžadováno zákonem či příkazem státního či soudního orgánu,
  • určeno k tomu, aby zakládalo či chránilo právní nárok nebo bránilo proti nelegálním aktivitám.
 • používáno k zabránění zneužití či jiných nelegálních aktivit, např. záměrných útoků na náš systém, a k zaručení ochrany osobních údajů.

Zpracování dat na těchto stránkách

Asseco Solutions AG automaticky sbírá a ukládá jednotlivé informace, které nám předává Váš prohlížeč o svých souborech serverových protokolů. Jsou to:

 • Typ/verze prohlížeče
 • Používaný operační systém
 • Referrer URL (stránka, která byla navštívena předtím)
 • Čas serverového požadavku
 • IP adresa

Tato data nemůže společnosti Asseco Solutions AG přiřadit ke konkrétním jednotlivcům. Nejsou kombinována s jinými datovými zdroji a jsou odstraněna po provedení statistické analýzy.

Cookies

Webové stránky používají cookies na několika místech. Existují proto, aby byla naše nabídka uživatelsky přátelštější, účinnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány Vaším prohlížečem do Vašeho počítače. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "session cookies". Ty jsou automaticky vymazány na konci Vaší návštěvy. Cookies nijak nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Tomu, aby byly ukládány do vašeho počítače, můžete zabránit deaktivací cookies. Návod, jak toho dosáhnout, naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Newsletter

Přejete-li si dostávat newsletter, který je poskytován na našich stránkách, potřebujeme, abyste nám sdělili svou platnou e-mailovou adresu a informace, které nám prokážou, že jste majitelem této e-mailové adresy nebo že její majitel souhlasí s tím, aby dostával newsletter. Žádná další data nesbíráme. Svůj souhlas s ukládáním dat či e-mailové adresy, stejně jako se zasíláním newsletteru, můžete kdykoli vzít zpět.

Odhlášení

Uživatelé, kteří si už dále nepřejí dostávat náš newsletter nebo naše marketingové e-maily, kliknou na link nazvaný "newsletter unsubscribe", který je součástí všech e-mailů zasílaných společnostmi Asseco Solutions AG and Asseco Solutions GmbH.

Bezpečnost

Asseco Solutions AG přijme všechna požadovaná technická a organizační opatření, aby byla Vaše data chráněna před nezamýšleným či nezákonným odstraněním, modifikací či ztrátou a před neoprávněným předáním či přístupem k nim.

Snažíme se omezit přístup k databázi jen na oprávněné uživatele. Nicméně nejsme schopni zaručit, že neoprávnění uživatelé nezískají přístup k ní.

Právo na zveřejnění

V jakémkoli okamžiku mate právo na zveřejnění (ve smyslu toho, že je Vy osobně můžete vidět) ukládaných dat, která se týkají Vás osobně, jejich zdrojů a příjemců a účelu jejich ukládání. Zveřejnění ukládaných dat vám může být poskytnuto pracovníkem společnosti Asseco Solutions AG pověřeným ochranou osobních údajů.

Odstranění a blokování vašich dat

Vaše data budou odstraněna, jakmile bude ukončeno zpracování vaší záležitosti či vašeho požadavku nebo jakmile nás požádáte, abychom tak učinili. Kontaktujte nás prosím písemně či e-mailem:

Asseco Solutions AG
Amalienbadstraße 41, Bau 54
76227 Karlsruhe

datenschutz@asseco.de

Právní upozornění

Společnost Asseco Solutions AG průběžně kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách. Navzdory všem možným krokům, které v tomto smyslu učiní, se mohou údaje mezitím změnit. Tudíž nemůžeme přijmout jakoukoli odpovědnost či záruku za aktuální stav, přesnost a úplnost poskytovaných informací. Společnost Asseco Solutions AG si vyhrazuje právo změny či doplnění poskytovaných informací. Obsah a struktura webových stránek společnosti Asseco Solutions AG jsou chráněny autorským právem. Reprodukování informací či údajů, obzvláště použití textů, částí textů či obrázků, je povoleno pouze po předchozím souhlasu vydaném společností Asseco Solutions AG.

Zahrnutí a aktualizace prohlášení o ochraně osobních dat

Použitím tohoto portálu prohlašujete, že souhlasíte s podmínkami používání uvedenými výše. Pokračující vývoj informačních technologií a internetu taktéž vyžaduje úpravu existujícího prohlášení o ochraně osobních dat. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit či doplnit prohlášení o ochraně dat. Toto prohlášení bylo aktuální v únoru 2014.